Zeitgeiströrelsen i Sverige

RBME

Hur mycket vet du om världen?
Zeitgeiströrelsen har nu ett projekt igång kallat “One Planet Project”
Vi frågar människor på gatan några frågor.
Du kan själv svara på de frågorna här nere – Lycka till.

Ditt resultat:  

Ditt omdöme:  

 

_

The Zeitgeist Movement
Är en rörelse som förespråkar ickevåld och global hållbarhet.
Rörelsen arbetar för närvarande i över 1000 regionala kapitel i över 70 olika länder.

Orientation guide

“The Zeitgeist Movement” (TZM) is the existing identifier for the Social Movement described in the following essays.

The name has no relevant historical reference to anything culturally specific and is not to be confused/associated with anything else known before with a similar title.
Rather, the title is based upon the semantic meaning of the very terms, explicitly.

The term “Zeitgeist” is defined as the “general intellectual, moral and cultural climate of an era.”
The Term “Movement” simply implies “motion” or change.

Therefore The Zeitgeist Movement (TZM) is an organization which urges change in the dominant intellectual, moral and cultural climate of the time.

Fortsätt läsa här

 

 

 


Nyheter

Z-Day 2014


The Zeitgeist Movement Defined: Realizing a New Train of Thought


Nytt på siten - TZM-orientation guide del 1 av 4


Ny avdelning - Bloggar


Öppen frågestund Göteborg 20/11 18:00


Why Technology Deserves a Prominent Place in Post-Millenium Development Goals Development


Zeitgeist Revolution | Interview with Peter Joseph


Rensning av Grupper/Städer


Referat från nationella mötet 16/9 2012


RESOURCE BASED ECONOMY WILL ‘ELIMINATE GOVERNMENT AS WE KNOW IT’- ZEITGEIST MOVEMENT ADVOCATE